RomânăMagyar

RecomandaTipareste

Biserica Stavropoleos

Biserica Stavropoleos
Biserica Stavropoleos
 • Titlu
  Biserica Stavropoleos
 • Tipul originalului
  Acuarelă
 • Material/tehnică
  Acuarelă
 • Dimensiuni
  53,3 x 74,6 cm
 • Deținător
  Muzeul de Artă Cluj Napoca
 • Autorul reproducerii digitale
  Feleki István
 • Autorul fișei
  Ana Mirea
Descriere:

Biserica Stavropoleos, binecunoscut monument de cult din București, este actualmente singura biserică din România construită în stil brâncovenesc. Autorul schițează cu precizie întregul edificiu, care apare clar proiectat pe cadrul albastru-gri al cerului și care se remarcă prin ornamentația bogată a pridvorului, pictura exterioară, caracterizată de o cromatică vie, utilizată îndeosebi pentru registrul superior, prevăzut cu panouri circulare în care sunt pictați sfinți; acordă o deosebită atenție elementelor decorative (coloanele suple cu fusuri ornamentate în torsadă răsucită, vrejurile prezente în ornamentația capitelurilor, relieful floral care se regăsește pe soclul edificiului, balustradele traforate – adevărată dantelărie în piatră). Apar reprezentate câteva personaje surprinse în mișcare sau dialogând: în partea stângă a bisericii doi preoți și o țărancă îmbrăcată în costum popular, specific zonei muntenești, într-un plan secund o femeie cu copil în brațe și alte țărănci costumate în același port popular – redat în culori vii, expresive. Tot în planul secund se distinge un arbore înalt și câteva clădiri care înconjoară biserica; cele din partea dreaptă reprezentând un han, poartă pecetea stilului brâncovenesc, având două etaje cu loggie. În fundalul imaginii – dreapta, se întrezăresc turlele altei biserici. Compoziția de față constituie un important document cu valoare artistică și istorică.

Note:
Semnat dreapta jos cu roșu: Szathmary; nedatat

O parte din înregistrări sunt disponibile în prezent numai în limba română.