RomânăMagyar
Failed:
phpThumb() v1.7.9-200805132119 in file "phpthumb.class.php" on line 216

setSourceFilename(D:\Web\WWW\szathmari.ro\components\com_flexicontent\uploads\img_4919.jpg) set $this->sourceFilename to "D:\Web\WWW\szathmari.ro\components\com_flexicontent\uploads\img_4919.jpg" in file "phpthumb.class.php" on line 243

 file_exists() = 0 in file "phpthumb.class.php" on line 1105

is_executable() = 0 in file "phpthumb.class.php" on line 1106

ImageMagickThumbnailToGD() aborting because cannot find convert in $this->config_imagemagick_path (), and `which convert` returned () in file "phpthumb.class.php" on line 1135

$AvailableImageOutputFormats = array(text;ico;bmp;wbmp;gif;png;jpeg) in file "phpthumb.class.php" on line 888

$this->thumbnailFormat set to $this->config_output_format "jpeg" in file "phpthumb.class.php" on line 899

$this->thumbnailQuality set to "90" in file "phpthumb.class.php" on line 916

$this->sourceFilename set to "D:/Web/WWW/szathmari.ro/components/com_flexicontent/uploads/img_4919.jpg" in file "phpthumb.class.php" on line 817

setCacheDirectory() starting with config_cache_directory = "" in file "phpthumb.class.php" on line 923

$this->config_cache_directory () is not a directory in file "phpthumb.class.php" on line 959

SetCacheFilename() failed because $this->config_cache_directory is empty in file "phpthumb.class.php" on line 3076

starting ExtractEXIFgetImageSize() in file "phpthumb.class.php" on line 2920

GetImageSize(D:/Web/WWW/szathmari.ro/components/com_flexicontent/uploads/img_4919.jpg) says image is 746x1000 in file "phpthumb.class.php" on line 2930

$this->useRawIMoutput=true after checking $UnAllowedParameters in file "phpthumb.class.php" on line 1252

ImageMagickThumbnailToGD() aborting because ImageMagickCommandlineBase() failed in file "phpthumb.class.php" on line 1891

ImageMagickThumbnailToGD() failed in file "phpthumb.class.php" on line 2966

SetOrientationDependantWidthHeight() starting with "746"x"1000" in file "phpthumb.class.php" on line 2899

SetOrientationDependantWidthHeight() setting w="300", h="200" in file "phpthumb.class.php" on line 2915

EXIF thumbnail extraction: (size=5931; type="2"; 119x160) in file "phpthumb.class.php" on line 3015

starting SourceImageToGD() in file "phpthumb.class.php" on line 3273

$this->useRawIMoutput=true after checking $UnAllowedParameters in file "phpthumb.class.php" on line 1252

ImageMagickThumbnailToGD() aborting because ImageMagickCommandlineBase() failed in file "phpthumb.class.php" on line 1891

starting ImageCreateFromFilename(D:/Web/WWW/szathmari.ro/components/com_flexicontent/uploads/img_4919.jpg) in file "phpthumb.class.php" on line 3188

ImageCreateFromFilename found ($getimagesizeinfo[2]==2) in file "phpthumb.class.php" on line 3197

Calling ImageCreateFromJPEG(D:/Web/WWW/szathmari.ro/components/com_flexicontent/uploads/img_4919.jpg) in file "phpthumb.class.php" on line 3205

Not using EXIF thumbnail data because $this->gdimg_source is already set in file "phpthumb.class.php" on line 3325

CalculateThumbnailDimensions() [x,y,w,h] initially set to [0,0,746,1000] in file "phpthumb.class.php" on line 2785

CreateGDoutput() returning canvas "149x199" in file "phpthumb.class.php" on line 2894

ImageResizeFunction($o, $s, -0, -0, 0, 0, 149.2, 200, 746, 1000) in file "phpthumb.class.php" on line 3908

memory_get_usage() after copy-resize = 9829688 in file "phpthumb.class.php" on line 390

memory_get_usage() after ImageDestroy = 6062448 in file "phpthumb.class.php" on line 392

AntiOffsiteLinking() says this is allowed in file "phpthumb.class.php" on line 2087

skipping AlphaChannelFlatten() because !$this->is_alpha in file "phpthumb.class.php" on line 2143

GenerateThumbnail() completed successfully in file "phpthumb.class.php" on line 404

RenderToFile() failed because "D:\Web\WWW\szathmari.ro\images\stories\flexicontent/" is not writable in file "phpthumb.class.php" on line 531

RecomandaTipareste

Târg la Câmpulung (Muscel)

Târg la Câmpulung (Muscel)
Târg la Câmpulung (Muscel)
 • Titlu
  Târg la Câmpulung (Muscel)
 • Tipul originalului
  Acuarelă
 • Material/tehnică
  Acuarelă
 • Dimensiuni
  76 x 55,6 cm
 • Deținător
  Muzeul de Artă Cluj Napoca
 • Autorul reproducerii digitale
  Feleki István
 • Autorul fișei
  Ana Mirea
Descriere:

Călător pasionat, autorul sesizează și subliniază în detaliu specificul unor oameni și locuri, cu accent pe valoarea documentară, etnografică dar și spirituală a zonelor pe care le-a străbătut. Este înfățișată o scenă pitorească de târg, plină de realism, în care prim-planul este animat de mulțimea pestriță de târgoveți îmbrăcați în port popular, autorul manifestând predilecție în redarea costumului popular tradițional, cu elemente care particularizează zona geografică de care aparține – cazul de față cel muscelean. Personajele nu sunt individualizate, în schimb este foarte bine surprinsă gestica acestora, de asemenea întreaga forfotă din piața, și probabil principala stradă a orășelului Câmpulung Muscel. Sunt redate casele cu arhitectură specifică zonei, cu fundație înaltă și pridvor, turnul unei biserici, pregnant conturate în lumina puternică a zilei. Acuarela impresionează prin bogăția coloritului, precizia notației și spontaneitate, reprezentând un veritabil document etnografic.

Note:
Semnat dreapta jos, cu roșu: Szathmary; nedatat

O parte din înregistrări sunt disponibile în prezent numai în limba română.